Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „súhlas“)

Vyplnením Vašich údajov na webovom sídle prevádzkovateľa www.sval.sk, Vy (ďalej ako „dotknutá osoba“) svojím vyplnením udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti GOLDPOWER, s.r.o., Farského 18, 85101 Bratislava, IČO: 44359489 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing) a uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa www.sval.sk v rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, email, adresa) s cieľom odoslať tovar, ktorý je možné zakúpiť na e-shope prevádzkovateľa www.sval.sk. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať po dobu 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo registrácie a 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutou osobou.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa cez kontaktný formulár "Žiadosť o odvolanie spracovania". Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom "Žiadosť o prístup k os. údajom", právo na opravu osobných údajov "Žiadosť o opravu osobných údajov", právo na výmaz osobných údajov "Žiadosť o výmaz osobných údajov" alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa po prihlásení v časti https://www.sval.sk/module/eugdpr/gdpr alebo ak nemá dotknutá osoba vytvorený účet, môže tak urobiť cez kontaktný formulár jednoduchým zaslaním požadovanej žiadosti.


Súhlasím

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.